dr n. med. Wojciech Gosławski
specjalista chorób oczu, FEBO
starszy asystent
w Klinice Okulistyki SPSK nr 2
PUM w Szczecinie
Gabinet okulistyczny
ul. Panieńska 1/3 Szczecin
Środy: 20.00-22.00
Soboty: 14.00-18.00

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

605313642

Potrzebujesz pomocy okulisty?

Odwiedź nasz gabinet!

Profesjonalne usługi lekarskie w Szczecinie

Lorem ipsum dolor sit amet enim.
Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim.

Publikacje

Publikacje

Autorzy: Wojciech Gosławski, Leszek Kuprjanowicz, Karol Krzystolik, Wojciech Lubiński.
Tytuł: Ocena funkcji wzroku, grubości siatkówki w regionie dołka oraz powikłań u pacjentów z idiopatycznym otworem w plamce leczonych metodą witrektomii tylnej z usunięciem błony granicznej wewnętrznej siatkówki - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Visual function, foveal retinal thickness and complications after mascular hole surgery with peeling of the internal limiting membrane (ILM) - own experience.
Tytuł całości: W: XXX Sympozjon Retinologiczny, Poznań, 26-28 kwietnia 2012 r. Program.
Autorzy: Leszek Kuprjanowicz, Wojciech Gosławski, Karol Krzystolik, Wojciech Lubiński.
Tytuł: Ocena funkcji wzroku, grubości siatkówki w regionie dołka oraz występowania powikłań u pacjentów z idiopatycznymi błonami przedsiatkówkowymi leczonych metodą witrektomi tylnej z usunięciem błony granicznej siatkówki - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Visual function, foveal retinal thickness and complications after idiopathic epiretinal membranes surgery with peeling of the internal limiting membrane (ILM) - own experience.
Tytuł całości: W: XXX Sympozjon Retinologiczny, Poznań, 26-28 kwietnia 2012 r. Program.
Autorzy: Marta Kiszkielis, Wojciech Lubiński, Lilla Rekowska, Wojciech Gosławski.
Tytuł: Zastosowanie dorzolamidu w leczeniu obrzęku drobnotorbielowatego plamki u pacjentów ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki.
Tytuł angielski: Dorzolamide treatment of cystoid mascular edema in patients with retinitis pigmentosa.
Tytuł całości: W: XXX Sympozjon Retinologiczny, Poznań, 26-28 kwietnia 2012 r. Program.Autorzy: Wojciech Lubiński, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Kamila Krasodomska, Wojciech Gosławski, Beata Kaźmierczak, Krzysztof Szmatłoch, Danuta Karczewicz.
Tytuł: Badania elektroretinograficzne w diagnostyce zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Tytuł całości: W: III Sympozjon Sekcji Neurookulistyki i Elektrofizjologii Klinicznej, XIII Sympozjon Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących PTO, X Sympozjon Sekcji Ergoftalmologii PTO, Międzyzdroje 8-10 września 2011. Streszczenia.Autorzy: Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Krzysztof Penkala, Danuta Karczewicz.
Tytuł: Badanie PERG, GDx i perymetrii statycznej u pacjentów z OHT - obserwacje 2-letnie.
Tytuł angielski: PERG, GDx and static perimetry in OHT patients - 2 years follow-up.
Tytuł całości: W: Jaskra 2011. VII Sympozjum Jaskry, Wrocław, 26-28 maja 2011 r. : Program i streszczenia.Autorzy: Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Leszek Kuprjanowicz, Danuta Karczewicz.
Tytuł: Doświadczenia kliniczne z implantacją zastawki Ahmeda u pacjentów z oporną na leczenie jaskrą.
Tytuł angielski: Clinical experience with Ahmed valve implantation in patients with refractory glaucoma.
Tytuł całości: W: Jaskra 2011. VII Sympozjum Jaskry, Wrocław, 26-28 maja 2011 r. : Program i streszczenia.Autorzy: Ewelina Lachowicz, Wojciech Gosławski, Katarzyna Kubasik-Kładna, Danuta Karczewicz.
Tytuł: Dyschromatopsje towarzyszące chorobom neurookulistycznym.
Tytuł angielski: Acquired dyschromatopsias in neuroretinal diseases.
Czasopismo: Okulistyka


Autorzy: Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski.
Tytuł: Elektroretinogram stymulowany wzorcem (PERG) u pacjentów z nadciśnieniem ocznym (OHT) - 2-letnie obserwacje.
Tytuł całości: W: III Sympozjon Sekcji Neurookulistyki i Elektrofizjologii Klinicznej, XIII Sympozjon Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących PTO, X Sympozjon Sekcji Ergoftalmologii PTO, Międzyzdroje 8-10 września 2011. Streszczenia.Tytuł: Neurookulistyka. Szybkie rozpoznanie w okulistyce.
Tytuł angielski: Neuro-ophthalmology. Rapid diagnosis in ophthalmology.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: [Aut]. Jonathan D. Trobe; red. wyd. 1 pol. Damian Czepita; [tł. z jęz. ang. Wojciech Gosławski, Jolanta Gronkowska-Serafin, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska]Autorzy: Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Krzysztof Penkala, Zbigniew Szych, Danuta Karczewicz.
Tytuł: Retinal ganglion cells function measured by the PERG test in patients with ocular hypertension = Funkcja bioelektryczna komórek zwojowych siatkówki mierzona badaniem PERG u pacjentów z nadciśnieniem ocznym.
Czasopismo: Klin. Ocz.Autorzy: Ewelina Lachowicz, Wojciech Gosławski, Ewa Spoz, Wojciech Lubiński.
Tytuł: Toksyczny wpływ leków na narząd wzroku.
Tytuł angielski: Drug induced ocular disorders.
Czasopismo: Okulistyka


Autorzy: Wojciech Lubiński, Marta Kiszkielis, Lilla Rekowska, Wojciech Gosławski.
Tytuł: Zastosowanie dorzolamidu w leczeniu obrzęku drobnotorbielowatego plamki u pacjentów ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki - obserwacje 3-miesięczne.
Tytuł angielski: Dorzolamide applications in the treatment of cystoid macular edema in patients with retinitis pigmentosa - three-month observations.
Czasopismo: OkulistykaAutorzy: Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Ewelina Lachowicz, Małgorzata Kaczmarek.
Tytuł: Zespół ostrego idiopatycznego poszerzenia plamy ślepej - opis pacjenta.
Tytuł angielski: Acute idiopathic blind spot enlargement syndrome (AIBSE) - case report.
Czasopismo: OkulistykaAutorzy: Wojciech Gosławski, Małgorzata Kaczmarek, Wojciech Lubiński.
Tytuł: Zespół ostrego idiopatycznego zespołu poszerzenia palmy ślepej (AIBSE).
Tytuł całości: W: III Sympozjon Sekcji Neurookulistyki i Elektrofizjologii Klinicznej, XIII Sympozjon Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących PTO, X Sympozjon Sekcji Ergoftalmologii PTO, Międzyzdroje 8-10 września 2011. Streszczenia.


Autorzy: Wojciech Gosławski, Wojciech Lubiński, Krzysztof Penkala, Danuta Karczewicz.
Tytuł: Elektroretinogram stymulowany wzorcem (PERG) u pacjentów z nadciśnieniem ocznym (OHT).
Tytuł angielski: Pattern electroretinograms in patients with ocular hypertension.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Okulistów Polskich, Warszawa, 10-13.06.2010.Autorzy: Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski.
Tytuł: Zapalenie nerwu wzrokowego - aktualny stan wiedzy.
Tytuł angielski: Optic neuritis - current stage of knowledge.
Czasopismo: OkulistykaAutorzy: Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Krzysztof Penkala, Monika Drobek-Słowik, Danuta Karczewicz.
Tytuł: A 43-year-old man with reduced visual acuity and normal fundusoccult macular dystrophy - case report.
Czasopismo: Doc. Ophthalmol.Autorzy: Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Krzysztof Penkała, Danuta Karczewicz.
Tytuł: Badanie PERG i PVEP u pacjentów z nadciśnieniem ocznym.
Tytuł angielski: PERG and PVEP tests in patients with ocular hypertension.
Tytuł całości: W: VI Sympozjum Sekcji Jaskry PTO, Łódź, 9-11 października 2008 r. Program, streszczenia.Autorzy: Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Zbigniew Szych, Danuta Karczewicz.
Tytuł: Ocena funkcji wzroku u pacjentów z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem leczonych doszklistkowym podaniem acetonidu triamcinolonu.
Tytuł angielski: Evaluation of visual function among patients with exudative AMD treated with an intravitreal injection of triamcinolone acetonide.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Stetin.Autorzy: Anna Piekarska, Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Wiesława Wieliczko, Anhelli Syrenicz, Tomasz Olszowski, Danuta Karczewicz.
Tytuł: Ocena przydatności badania mfVEP w diagnostyce guzów przysadki mózgowej.
Tytuł angielski: Value of mfVEP test in pituitary tumors diagnosis.
Czasopismo: Klin. Ocz.Autorzy: Wojciech Gosławski, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Bolesław Gonet, Danuta Karczewicz.
Tytuł: Poziom rodnika askorbylowego in vitro w soczewkach z zaćmą starczą i cukrzycową - badania wstępne.
Tytuł angielski: In vitro level of L-ascorbic acid radical in lenses of patients with senile or diabetic cataract - preliminary study.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Stetin.Autorzy: Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Danuta Karczewicz.
Tytuł: Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce dystrofii plamki Stargardta.
Tytuł angielski: Electrophysiological tests in Stargardt's macular dystrophy diagnostics.
Czasopismo: OkulistykaAutorzy: Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Danuta Karczewicz, Zbigniew Szych.
Tytuł: Ocena funkcji wzroku po leczeniu błon neowaskularnych metodą fotodynamiczną u pacjentów z wysiękową postacią AMD.
Tytuł angielski: Evaluation of retinal function after photodynamic therapy of subfoveal choroidal neovascularisation in patients with age-related macular degeneration.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Stetin.Autorzy: Wojciech Lubiński, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Wojciech Gosławski, Zbigniew Szych, Danuta Karczewicz.
Tytuł: Ocena funkcji wzroku u pacjentów z wysiękową postacią AMD leczonych doszklistkowym podaniem triamcynolonu - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Visual function evaluation in patients with exudative AMD treated with triamcinolone acetonide intravitreal injection - preliminary report.
Czasopismo: OkulistykaAutorzy: K[atarzyna] Mozolewska-Piotrowska, W[ojciech] Lubiński, W[ojciech] Gosławski, Z[bigniew] Szych, D[anuta] Karczewicz.
Tytuł: Ocena funkcji wzroku po leczeniu metodą fotodynamiczną błon neowaskularyzacyjnych u pacjentów z wysiękową postacią AMD.
Tytuł angielski: [Visual functions of the patients with AMD after PDT treatment].
Tytuł całości: W: VIII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii i XI Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących, Lublin, 01-03 czerwca 2006.Autorzy: W[ojciech] Lubiński, K[atarzyna] Mozolewska-Piotrowska, W[ojciech] Gosławski, Z[bigniew] Szych, D[anuta] Karczewicz.
Tytuł: Ocena funkcji wzroku u pacjentów z wysiękową postacią AMD leczonych doszklistkowym podaniem triamcinolonu.
Tytuł angielski: [Visual functions of the patients with AMD after intrabulbar injection of triamcinolone acetonide].
Tytuł całości: W: VIII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii i XI Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących, Lublin, 01-03 czerwca 2006.Autorzy: K[arolina] Kędzierska, K[azimierz] Ciechanowski, W[ojciech] Goławski [Gosławski], E[dyta] Gołębiewska [Gołembiewska], D[anuta] Karczewicz, L[eszek] Domański, J[acek] Różański, M[arek] Myślak.
Tytuł: Can erythropoietin restore vision? The potential role of erythropoietin in the treatment of retinopathy.
Tytuł całości: W: 6th Baltic Meeting on Nephrology, Szczecin, April 16-18, 2005.Autorzy: Damian Czepita, Wojciech Gosławski, Artur Mojsa.
Tytuł: Occurrence of refractive errors among students who before the age of two grew up under the influence of light emitted by incandescent or fluorescent lamps.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Stetin.


Autorzy: Wojciech Gosławski, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Danuta Karczewicz.
Tytuł: Rola aktywnej profilaktyki we wczesnym rozpoznawaniu neuropatii jaskrowej.
Tytuł angielski: Active prophylaxis role in early diagnosis of the glaucomatous neuropathy.
Czasopismo: OkulistykaAutorzy: Damian Czepita, Wojciech Gosławski, Artur Mojsa.
Tytuł: Występowanie nadwzroczności wśród uczniów w wieku od 6 do 18 lat.
Tytuł angielski: Occurrence of hyperopia among students ranging from 6 to 18 year of age.
Czasopismo: Klin. Ocz.


Autorzy: Damian Czepita, Wojciech Gosławski, Artur Mojsa.
Tytuł: Występowanie różnowzroczności u uczniów w wieku od 6 do 18 lat.
Tytuł angielski: Occurrence of anisometropia among students ranging from 6 to 18 years of age.
Czasopismo: Klin. Ocz.Autorzy: W[ojciech] Gosławski, D[anuta] Karczewicz.
Tytuł: Melanocytoma tarczy nerwu wzrokowego - opis przypadku.
Tytuł angielski: [Melanocytoma of the optic nerve head - case report].
Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących, VII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa 5-6 listopada 2004 r. Materiały zjazdowe.Autorzy: L[eszek] Kuprjanowicz, W[ojciech] Gosławski, D[anuta] Karczewicz, Z[bigniew] Szych.
Tytuł: Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki przy pomocy skaningowego laserowego polarymetru u pacjentów z przednią niedokrwienną neuropatią nerwu wzrokowego.
Tytuł angielski: [Retinal nerve fiber analysis in patients with anterior ischemic optic neuropathy by scanning laser polarimetry].
Tytuł całości: W: XLI Ogólnopolski Zjazd PTO [Polskiego Towarzystwa Okulistycznego], Sympozjum Diagnostyki Laboratoryjnej, Gdańsk, 16-19 czerwca 2004.Autorzy: Leszek Kuprjanowicz, Wojciech Gosławski, Danuta Karczewicz, Zbigniew Szych.
Tytuł: Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki za pomocą skaningowego laserowego polarymetru u pacjentów z przednią niedokrwienną neuropatią nerwu wzrokowego.
Tytuł angielski: Retinal nerve fiber analysis in patients with anterior ischemic optic neuropathy by scanning laser polarimetry.
Czasopismo: Klin. Ocz.Autorzy: Damian Czepita, Wojciech Gosławski, Artur Mojsa.
Tytuł: Refractive errors among students occupying rooms lighted with incandescent or fluorescent lamps.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Stetin.Autorzy: W[ojciech] Gosławski, K[arolina] Kędzierska, D[anuta] Karczewicz, K[azimierz] Ciechanowski.
Tytuł: Retinopatia w przebiegu niewydolności nerek - opis przypadku.
Tytuł angielski: [Retinopathy in course of a renal failure - case report].
Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących, VII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa 5-6 listopada 2004 r. Materiały zjazdowe.Autorzy: Damian Czepita, Wojciech Gosławski, Artur Mojsa, Izabela Muszyńska-Lachota.
Tytuł: Role of light emitted by incandescent or fluorescent lamps in the development of myopia and astigmatism.
Czasopismo: Med. Sci. Monit.


Autorzy: Damian Czepita, Wojciech Gosławski, Artur Mojsa.
Tytuł: Występowanie niezborności wśród uczniów w wieku od 6 do 18 lat.
Tytuł angielski: Occurrence of astigmatism among students ranging from 6 to 18 years of age.
Czasopismo: Klin. Ocz.Autorzy: D[amian] Czepita, W[ojciech] Gosławski, A[rtur] Mojsa.
Tytuł: Występowanie różnowzroczności wśród uczniów w wieku od 6 do 18 lat.
Tytuł angielski: [Occurrence of anisometropia among students ranging from 6 to 18 years of age].
Tytuł całości: W: XLI Ogólnopolski Zjazd PTO [Polskiego Towarzystwa Okulistycznego], Sympozjum Diagnostyki Laboratoryjnej, Gdańsk, 16-19 czerwca 2004.Autorzy: Wojciech Gosławski, Leszek Kuprjanowicz, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska.
Tytuł: Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki metodą skaningowej polarymetrii laserowej GDx u pacjentów po przebytym zapaleniu nerwu wzrokowego.
Tytuł angielski: [Retinal nerve fiber layer assessment by laser scanning polarymetry GDx in patients after optic neuritis].
Tytuł całości: W: I Sympozjum Sekcji Okulistyki Wojskowej, Wrocław, 8-10 maja 2003 r. Program.Autorzy: Damian Czepita, Wojciech Gosławski, Artur Mojsa.
Tytuł: Występowanie krótkowzroczności wśród uczniów w wieku od 6 do 18 lat.
Tytuł angielski: Occurrence of myopia among students ranging from 6 to 18 years of age.
Czasopismo: Klin. Ocz.Autorzy: W[ojciech] Gosławski, K[atarzyna] Mozolewska-Piotrowska.
Tytuł: Znaczenie aktywnej profilaktyki we wczesnym wykrywaniu jaskry.
Tytuł angielski: [Role of active profilactic in early detecting of glaucoma].
Tytuł całości: W: Łódzkie Forum Okulistyczne, Łódź, 16-17 maja 2003.Autorzy: D[amian] Czepita, W[ojciech] Gosławski, A[rtur] Mojsa.
Tytuł: Badania stanu refrakcji wśród uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Cz. 1. Występowanie krótkowzroczności.
Tytuł angielski: [Studies on refraction in children aged 6 to 16 years. Pt. 1. Prevalence of myopia].
Tytuł całości: W: VI Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii, IX Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie, Lublin, 26-28.09.2002. Program, streszczenia referatów.Autorzy: D[amian] Czepita, W[ojciech] Gosławski, A[rtur] Mojsa.
Tytuł: Badania stanu refrakcji wśród uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Cz. 2. Występowanie nadwzroczności.
Tytuł angielski: [Studies on refraction in children aged 6 to 16 years. Pt. 2. Prevalence of hypermetropia].
Tytuł całości: W: VI Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii, IX Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie, Lublin, 26-28.09.2002. Program, streszczenia referatów.Autorzy: D[amian] Czepita, W[ojciech] Gosławski, A[rtur] Mojsa.
Tytuł: Badania stanu refrakcji wśród uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Cz. 3. Występowanie astygmatyzmu.
Tytuł angielski: [Studies on refraction in children aged 6 to 16 years. Pt. 3. Prevalence of astigmatism].
Tytuł całości: W: VI Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii, IX Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie, Lublin, 26-28.09.2002. Program, streszczenia referatów.Autorzy: D[amian] Czepita, W[ojciech] Gosławski, A[rtur] Mojsa, A[gnieszka] Pechmann, I[zabela] Muszyńska-Lachota.
Tytuł: Występowanie wad refrakcji u osób przebywających w świetle emitowanym przez lampy żarowe i fluorescencyjne.
Tytuł angielski: [Prevalence of refractive errors among people who remain under the influence of light emmitted by incandescent or fluorescent lamps].
Tytuł całości: W: Krótkowzroczność. Sympozjum Okulistyczne, Międzyzdroje 30 maja - 1 czerwca 2002 r. Streszczenia prac.Autorzy: D[amian] Czepita, W[ojciech] Gosławski, A[rtur] Mojsa, A[gnieszka] Pechmann, I[zabela] Muszyńska-Lachota.
Tytuł: Występowanie wad refrakcji u osób, które do drugiego roku życia przebywały w świetle emitowanym przez lampy żarowe i fluorescencyjne.
Tytuł angielski: [Prevalence of refractive errors among people who before the age of two grew up under the influence of light emmitted by incandescent or fluorescent lamps].
Tytuł całości: W: Krótkowzroczność. Sympozjum Okulistyczne, Międzyzdroje 30 maja - 1 czerwca 2002 r. Streszczenia prac.
Adres wydawniczy: [Szczecin, 2002]


Autorzy: W[ojciech] Gosławski, B[olesław] Gonet, K[atarzyna] Mozolewska-Piotrowska.
Tytuł: Zawartość rodnika askorbylowego in vitro w soczewkach z zaćmą starczą i cukrzycową.
Tytuł angielski: [Content of the ascorbyl radical in vitro in lenses with senile or diabetic cataract].
Tytuł całości: W: VI Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Katowice 14-16 listopad 2002 r.Autorzy: Wojciech Gosławski.
Tytuł: Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki metodą skaningowej polarymetrii laserowej GDx u pacjentów po przebytym zapaleniu nerwu wzrokowego.
Tytuł angielski: [Retinal nerve fiber layer assessment by laser scanning polarymetry GDx in patients after optic neuritis].
Tytuł całości: W: XXXIV Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin, 5-6 grudnia 2001. Streszczenia prac.Autorzy: Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Bolesław Gonet, Wojciech Gosławski.
Tytuł: Zastosowanie spektroskopii EPR do określania zawartości rodnika askorbylowego in vitro w soczewkach z zaćmą starczą i cukrzycową.
Tytuł angielski: Using ESR spectroscopy method for intensity of free radical reactions determination in lenses of patients with senile or diabetic cataract.
Tytuł całości: W: XL Jubileuszowy Naukowy Zjazd Okulistów Polskich, Warszawa 10-13 X 2001. Materiały zjazdowe.


Okulista dr Wojciech Gosławski Szczecin | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska © 2024